You are currently viewing Podsumowanie roku 2019

Podsumowanie roku 2019

 • Post author:
 • Post category:Aktualności

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Domu Kultury w Tarnogórze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące naszą pracę w roku 2019.

Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili nas zaproszeni goście:
– Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP,
– st. bryg. Adam Niemczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie,
– dh Grzegorz Jasiński – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Izbicy,
– ks. Jan Rząd – Proboszcz Parafii św. Zofii w Tarnogórze,
– Pan Jerzy Lewczuk – Wójt Gminy Izbica,
– Pani Monika Piłat – Skarbnik Gminy Izbica,
– Pan Tadeusz Śliwa – Sołtys Tarnogóry,
– Pan Sławomir Pawlak – Radny Gminy Izbica,
– Pani Małgorzata Jakimiak – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze,
– Pan Marcin Wojewoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy,
– Pan Paweł Zieliński – Prezes GKS „RUCH IZBICA” i wiceprezes Banku Spółdzielczego w Izbicy,
– Pan Mirosław Burak,
a także mieszkańcy Tarnogóry oraz druhowie z naszej jednostki.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP w Tarnogórze – dh Józef Smalira, witając przy tym przybyłych gości. Następnie powołano przewodniczącego zebrania, którym został Pan Tadeusz Śliwa – sołtys Tarnogóry, protokolanta, którym został dh Mateusz Wiatrzyk oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

W trakcie zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2019, sprawozdanie finansowe za rok 2019, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, a także zaprezentowano plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu.

Podczas dyskusji została omówiona tematyka dalszego rozwoju jednostki i dotychczasowych osiągnięć, współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie podczas działań ratowniczo-gaśniczych i w zakresie szkoleniowym, pozyskania nowego średniego samochodu gaśniczego, a także organizacji obchodów 120-lecia istnienia naszej jednostki. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie, a przynajmniej większość zamierzonych celów.

Poniżej krótkie podsumowanie ważniejszych wydarzeń roku 2019 dla osób zainteresowanych nieobecnych na zebraniu:

 • pozyskaliśmy nowy lekki samochód gaśniczy marki Peugeot Boxer,
 • doposażyliśmy się w kolejne elementy umundurowania i odzieży ochronnej (m.in. buty gumowe, rękawice techniczne),
 • zakupiliśmy pompę pływającą,
 • w ramach rządowego programu „5000+ dla OSP” pozyskaliśmy sprzęt multimedialny, który będzie wykorzystywany do celów szkoleniowych oraz edukacyjnych, również dla lokalnej społeczności,
 • zakupiliśmy nową drabinę nasadkową DN 2,73,
 • do zdarzeń zostaliśmy zadysponowani łącznie 19 razy, z czego 15 razy do pożarów, 3 razy do miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy,
 • przeprowadziliśmy prelekcję prewencyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze na temat bezpiecznego spędzania ferii oraz kampanię mającą na celu propagowanie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym,
 • zajęliśmy I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Izbicy (oraz I miejsce – drużyna MDP chłopców, II miejsce – drużyna MDP dziewcząt) i V miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Krasnymstawie,
 • w plebiscycie Kuriera Lubelskiego otrzymaliśmy tytuł najlepszej jednostki w powiecie krasnostawskim.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli pochwalić się Państwu realizacją pierwszych z założonych zamierzeń na rok bieżący. Dziękujemy wszystkim za obecność na naszym zebraniu.

Zdjęcia: dh. Karolina Kornaś, dh Sławomir Matysiak
Tekst: dh Mateusz Wiatrzyk