You are currently viewing BEZPIECZNE FERIE 2022

BEZPIECZNE FERIE 2022

W dniu 21 lutego br. na zaproszenie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze druhowie strażacy z naszej jednostki przeprowadzili pogadankę prewencyjną nt. bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych.

Ponadto w trakcie zajęć dzieci zapoznały się z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a pozyskaną wiedzę teoretyczną miały możliwość sprawdzić w ramach ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem treningowego urządzenia AED. Zwieńczeniem zajęć była przygotowana wspólnie z dziećmi gra planszowa pt. „Bezpieczne ferie z OSP Tarnogóra”. Na koniec naszej wizyty każdy uczestnik zajęć otrzymał również dyplom „Małego ratownika” oraz „Młodego ratownika”, w zależności od wieku.

Serdecznie dziękujemy Samorządowemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze za zaproszenie do współpracy i już teraz deklarujemy swoją gotowość do udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości. Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, dzięki której mieliśmy możliwość zapoznać dzieci z elementami pierwszej pomocy na użyczonym profesjonalnym fantomie, a także zaznajomić je z tematyką obsługi defibrylatora AED.

Galeria zdjęć:

Dodaj komentarz