You are currently viewing NZK i co dalej? Algorytm postępowania w stanach zagrożenia życia.

NZK i co dalej? Algorytm postępowania w stanach zagrożenia życia.

  • Post author:
  • Post category:Prewencja

W lipcu do naszej jednostki trafił defibrylator AED umożliwiający uratowanie życia w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Odpowiednio szybkie użycie tego urządzenia zwiększa szanse na przeżycie pacjenta nawet do 75 procent. W tym wpisie przedstawiamy Państwu pokrótce zasady postępowania w przypadku zagrożenia życia. Co może, a nawet powinien zrobić każdy mieszkaniec Tarnogóry przed przyjazdem profesjonalnej pomocy medycznej?

Algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia

  1. Sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego.
  2. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny – wezwij pomoc medyczną (nr tel. 112 i numery alarmowe OSP w Tarnogórze).
  3. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
Źródło: Wikipedia

Szczegółowe rozwinięcie algorytmu

Powyżej przedstawiliśmy trzy najważniejsze punkty postępowania. Najważniejszym z nich jest wczesne rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (poszkodowany nieprzytomny – nie stwierdziliśmy oddechu). Od tego momentu liczy się każda minuta, aby odpowiednio szybko rozpocząć RKO i wdrożyć defibrylację. Ważne jest więc, aby niezwłocznie wezwać pomoc oraz zadzwonić na wybrany numer alarmowy naszej jednostki.

1. Sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego.
Oceń, czy poszkodowany reaguje na bodźce zewnętrzne (werbalne – zapytaj, czy poszkodowany Cię słyszy i niewerbalne – oceń reakcję na dotyk). Jeśli stwierdzisz brak reakcji, udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego (chwyt czoło-żuchwa), pochyl się nad jego głową i sprawdź oddech (czy słyszysz oddech, czy widzisz poruszanie się klatki piersiowej). Jeśli poszkodowany oddycha, ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwij pomoc. W przypadku braku oddechu przejdź do pkt. 2.

2. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny – wezwij pomoc medyczną (nr tel. 112 i numery alarmowe OSP w Tarnogórze).
Nie stwierdziłeś oddechu. W takiej sytuacji niezwłocznie wezwij pomoc lub wyznacz kogoś, kto to zrobi (zadzwoń zarówno na numer 112, a następnie na jeden z podanych przez nas numerów alarmowych, aby powiadomić nas o potrzebie użycia AED).

3. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
W oczekiwaniu na przybycie pomocy rozpocznij RKO we własnym zakresie w sekwencji 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechów ratowniczych. Powtarzaj te czynności dopóki na miejscu nie pojawi się pomoc.

Numery alarmowe do nas są udostępnione na tabliczce znajdującej się na budynku naszej jednostki. Jeśli chciałbyś zapisać je w swoim telefonie, napisz do nas na Facebooku: https://facebook.com/tarnogora.

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który zawiera praktyczne podsumowanie powyższych informacji:

Ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy i rozpoczęcie RKO.